PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Młodzież w krajach trzeciego świata

Zambija

Zambija – viena skurdžiausių pasaulio valstybių Pietų Afrikoje. Centrinėje Zambijos dalyje, visai netoli Kongo Demokratinės Respublikos sienos, įsikūręs Mikutos kaimas.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ misija šiemet vyko būtent į Mikutos kaimą Zambijoje.

Baisiausias vaikystės priešas – ligos ir nuolat persekiojantis alkio jausmas. Nepaisant to, Mikutos kaimo vaikai yra geraširdžiai, atviri ir draugiški. Jie žavi savo neišsemiama energija, plačiomis šypsenomis, teigiamomis emocijomis ir begaliniu noru bendrauti. Vaikai nepratę sielotis dėl nepritekliaus ir skurdo, priešingai, jie nuolat atranda ir nuoširdžiai džiaugiasi mažais stebuklais.

Czytaj całość

Codzienność młodzieży w Afryce.

Afryka, widziana z perspektywy, jest najmłodszym regionem świata, według terminologii populacji świata. Według ostatnich badań Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), młodzież afrykańska prezentuje więcej niż 60% populacji globalnej kontynentu afrykańskiego i trochę więcej niż 40% aktywnej ludności. Z punktu widzenia matematycznego, młodzież pomiędzy 18 a 24 rokiem życia to 200 milionów mieszkańców całego kontynentu. W najbliższych dwudziestu latach ta liczba osiągnie do 340 milionów młodzieży Afryki.

Przyjmując zatem, mniej więcej teoretycznie, jako żywa siła narodu, zachowując jego właściwy układ polityczno-socjalny, młodzież afrykańska, zgodnie z ich aspiracjami czy wizjami świata,… Czytaj całość

Być dorastającym w Afryce.

Co oznacza być dorastającym w Afryce?

Jest to pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć w sposób obiektywny, gdyż problematyka młodzieży na kontynencie afrykańskim jest równocześnie tematem złożonym i delikatnym. Widać to choćby na przykładzie, gdzie przyjmując za Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) uniwersalną i przekonywującą definicję „młodzież”, która wskazuje na wiek między 15 a 24 rokiem życia, nie koresponduje to z rzeczywistością socjalną i socjologiczną, która ma miejsce w Afryce. Dlatego racją jest powoływanie się na kartę afrykańską młodzieży Zjednoczonej Afryki (UA), która definiuje kategorię „młodzież” zawierającą się w… Czytaj całość

Papieska pomoc dla ofiar suszy w Afryce

Papieska pomoc dla ofiar suszy w Afryce

Papież Franciszek przekazał do dyspozycji rządu w Lesotho 400 tys. dolarów jako pomoc dla złagodzenia następstw suszy, która nawiedziła zarówno ten kraj, jak też całą południową Afrykę. Skutki zjawiska El Niño to nie tylko brak wody, głód i choroby, ale także spowolnienie gospodarcze. W ostatnim sezonie w Lesotho odnotowano spadek produkcji roślinnej o 62 proc. Wskutek tego ponad 500 tys. ludzi zostało pozbawionych środków do życia.

„Ojciec Święty postanowił przekazać 400 tys.  dolarów dla Królestwa Lesotho  jako znak miłości do… Czytaj całość

Młodzież, która nie uczęszcza do szkół

CHARAKTERYSTYKA MŁODZIEŻY, KTÓRA NIE UCZĘSZCZA DO SZKÓŁ.

Na podstawie raportu Grupy Banku Światowego pt. Out of School Youth in Sub-Saharan Africa: A Policy Perspective (Perspektywa polityki: Młodzież, która nie uczęszcza do szkoły w Afryce na południe od Sahary) przyjmuje się sześciostopniową charakterystykę, która dotyczy określonych krajów i sytuacji, które w nich panują. Niemniej głównymi cechami są:

a) większość młodzieży, która nie uczęszcza regularnie do szkoły, opuszcza ją nie podejmując dalszej edukacji w szkole średniej, a często w ogóle nie rozpoczynają żadnej edukacji szkolnej,

b) perspektywa wczesnego zawarcia… Czytaj całość

Co oznacza termin TRZECI ŚWIAT?

TRZECI ŚWIAT

Biedna część naszej Planety

   Wyrażenie “Trzeci Świat” wskazują na tę część ludności, która żyje w ubóstwie i takim państwie, które nie należy ani do krajów kapitalistycznych, ani to tych socjalistycznych lub ex-socjalistycznych. Ekonomia przeważającej części rolnicza krajów Trzeciego Świata charakteryzuje się utrzymaniem się z upraw, często jednogatunkowych, przeznaczone do eksportu: do ubóstwa dołącza się również niepewność ekonomiczna wynikająca z niestabilności uzyskanych zbiorów. Dzisiaj Trzeci Świat jest skoncentrowany przede wszystkim na kontynencie afrykańskim. Instytucje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) koordynują pomoc międzynarodową w walce… Czytaj całość

FACEBOOK