PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Intensywny czas wakacji

Czas wakacayjny jest dla nasz wszystkich ogromnie cenny, bo przecież wszyscy na niego czekamy! Niemniej to właśnie w tym czasie nasi wolontariusze przy Fundacji im. ks. kard. Kozłowieckiego SJ "Serce bez granic" przygotowują się do realizacji projektów pomocowych. A pomysłów jest sporo! Niektórzy zdradzają swoje talenty plastyczne, inni muzyczne, następnie organizacyjno-menadżerskie! Od razu można docenić wartość bycia we wspólnocie i wspólnego działania na ten sam cel. A cel przecież jest wielki: pomoc osobom z Afryki! Czekamy zatem na wszelkie efekty wytężonej pracy wakacyjnej :) 

Autor artykułu

FACEBOOK