PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Przygotowania do wyjazdu

Zbliżają się wakacje, ale zapał naszych wolontariuszy jest nieograniczony! Dlatego przygotowujemy się do wyjazdu na szkolenie wramach projektu Erasmus +, prowadzonego przez Fundację "Serce bez granic" oraz Macierz Szkolną na Litwie, które zostanie przeprowadzone w Seperlicach, ale ze szczególnym uwzględnieniem okolic ziemi sandomierskiej, ponieważ tutaj znajduje się wiele interesujących nas punktów do realizacji zadanego nam programu. Wyjazd już 19 czerwca, więc entuzjam rośnie :)

Autor artykułu

FACEBOOK