PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

drugie SZKOLENIE MŁODZIEŻY

Godzina rozpoczęcia: 05.09.2016 00:00

Tym razem szkolenie dla młodzieży odbyło się w Warszawie. Kilkudniowy pobyt w stolicy zatryumfował wielkim entuzjazmem w przygotowaniu się do zbiórki funduszy na rzecz młodzieży z Afryki. Uczesticy zdobywali motywacje poprzez zwiedzanie Sejmu Rzeczpospolitej Polski, gdzie widząc zaangażowanie polityczne dla ogółu społeczeństwa, mogli wyciągnąć wniosek, że warto służyć bliźniemu. Następnie odwiedzili Instytut Pamięci Narodowej, co dla wolontariuszy z Litwy pochodzenia polskiego było wielkim doświadczeniem spotkania się z instytucją przywracającą godność Polaków nie tylko w Polsce, ale i za jej granicami. Ale najważniejszym punktem szkolenia było uczestnictwo w zorganizowanym spotkaniu fundraising'u, które poprowadził szczególny gość: p. Katarzyna Figura. Oprócz podzielenia się zdobytym doświadczeniem, przede wszystkim zmotywowała całą grupę wolontariuszy do dokładnej aranżacji zbiórek pieniężnych na rzecz młodzieży z Afryki. Cennym odkryciem był fakt, że wolontaiusze nie będą przeprowadzać akcji dla ogółu rówieśników afrykańskich, lecz na KONKRETNE potrzeby, które w drodze bezpośredniego dialogu, zostaną ściśle zdefiniowane. 

To szkolenie już było

Organizator szkolenia

FACEBOOK