PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

SZKOLENIE ANIMATORÓW

Godzina rozpoczęcia: 16.08.2016 00:00

„Obyż to rychło przybyli liczni pomocnicy, by na marne nie poszedł owoc pracy (…) misjonarzy! Tak nawoływał kardynał Adam Kozłowiecki podczas swojej długoletniej pracy na misjach najpierw w Rodezji Północnej, a później już w niepodległej Zambii. Rozumiał dobrze, że zapał misyjny nie powinien kończyć się na wybranym do posługi misjonarzu, lecz powinien rozrastać się i angażować tych, którzy, choć pozostają w swojej Ojczyźnie, mogą przyczynić się do umocnienia i rozwoju konkretnej działalności misjonarza.

Takiej posługi uczyli się właśnie wolontariusze – animatorzy, którzy w dniach 16-20 sierpnia 2016 r. odbyli szkolenie w Wilnie. Podczas tych dni kilkanaścioro osób z reprezentacji Polski i Litwy poznawało szczegółowo postać Wielkiego Misjonarza – Kardynała Kozłowieckiego, jego pracę misyjną czy poszczególne etapy rozwoju misji. Miało to na celu nie tylko promocji patrona Fundacji „Serce bez granic”, ale przede wszystkim przybliżenie warunków pracy z młodzieżą w Zambii, gdyż celem projektu pt. Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ jest właśnie rozpoczęcie współpracy z afrykańskimi rówieśnikami naszych wolontariuszy-animatorów.

Głównym zadaniem animatorów było zatem szczegółowe zapoznanie się z profesjonalną stroną internetową: www.czasmisji.pl, która od chwili szkolenia stała się podstawowym narzędziem pracy, ale przede wszystkim centralnym źródłem komunikacji z młodzieżą Trzeciego Świata. To właśnie dzięki temu portalowi młodzież z Polski i Litwy będzie mogła nawiązać bezpośredni kontakt z rówieśnikami z Afryki. Strona internetowa, która będzie redagowana przez animatorów, będzie również zawierała szereg informacji, które pozwolą w łatwy i przystępny sposób przybliżyć odbiorcom, na czym polega projekt Europejskiej Akademii Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic”.

Zadaniem animatorów, którzy przeszli szkolenie w Wilnie będzie również zaangażowanie tej młodzieży w realizację projektu, która była już na czerwcowym szkoleniu w ramach programu Erasmus+. Pracy jest dużo, ponieważ będzie ona polegała na zbiórce funduszy na te cele, które zostaną omówione z młodzieżą Trzeciego Świata. Choć animatorzy nie tracą czasu, ponieważ został już przeprowadzony jeden projekt pomocowy, dając w ten sposób przykład, że warto zainwestować własne talenty na rzecz pomocy bliźniemu.

Zapał i zaangażowanie animatorów po wileńskim szkoleniu z pewnością nie przyćmi tego entuzjazmu, które posiada nasza przeszkolona młodzież. W ten sposób razem będą mogli stawić czoła wezwaniu, do którego Kardynał Kozłowiecki wzywał odnośnie pomocników dla misji.

 

To szkolenie już było

Organizator szkolenia

FACEBOOK