PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

SZKOLENIE MŁODZIEŻY

Godzina rozpoczęcia: 29.06.2016 00:00

Misyjna działalność Kościoła, tak mocno i szeroko rozpowszechniania w świecie, stała się również inspiracją dla młodzieży z Litwy, Kazachstanu, Nowej Dęby i Weryni, którzy, chcąc poznać i zaangażować się na rzecz afrykańskiej misji w Zambii, wzięli udział w kilkudniowym szkoleniu zorganizowanym w dniach 19 – 23 czerwca 2016 r. przez Fundację im. Ks. Kard. A. Kozłowieckiego SJ "Serce bez granic".

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu „Przyjaźń nie zna granic” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+, które będzie koordynowane do końca października 2016 r. przez Fundację "Serce bez granic" i przy współpracy z Macierzą Szkolną w Wilnie. Głównym celem kilkudniowych spotkań było zapoznanie się z pracą misyjną poprzez rozmowę z misjonarzem czy zwiedzanie Muzeum Misyjnego w Świętym Krzyżu i Muzeum Kardynała A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Nie zabrakło również zaprezentowania zagranicznym gościom piękna ziemi Sandomierskiej, która zawsze zachwyca i pasjonuje, a naszym przewodnikiem i opiekunem grupy podczas szkolenia był ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Muzeum Kard. A. Kozłowieckiego i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej.

            Ważnym punktem kursu były również spotkania o charakterze ekonomiczno-biznesowym, podczas których nasza młodzież mogła dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać wiedzę ekonomiczną i doświadczenia w ramach pomocy w zrealizowaniu projektów pomocowych dla potrzeb Trzeciego Świata. Dlatego wielką atrakcją była możliwość zwiedzenia firmy ERKADO w Gościeradowie, którego właścicielem jest p. Zbigniew Kozłowski oraz dzięki uprzejmości p. Adama Krępy zwiedzenie fabryki tłoków samochodowych produkowanych w firmie Federal-Mogul w Gorzycach.

            Zapał misyjny, którego z pewnością nie zabraknie naszej młodzieży do kontynuacji projektu, będzie z pewnością umacniany słowami samego Kardynała Kozłowieckiego, który będąc Wielkim Misjonarzem Zambii, powtarzał: Dzięki waszym dobrym sercom, osierocona misja żyje, pracuje i rozwija się. (cyt. z: Moja Afryka. Moje Chingombe)

To szkolenie już było

Organizator szkolenia

FACEBOOK