PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

O projekcie

Projekt: Europejska Akademia Animatorów Wolontariatu "Przyjaźń nie zna granic" przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ jest koordynowany przez Fundację im. Ks. Kard.  A. kozłowieckiego SJ "Serce bez granic" we współpracy z Macierzą Szkolną w Wilnie na Litwie.

Celem projektu jest merytoryczne przygotowanie wolontariuszy w zakresie szeroko rozumianej tematyki misyjnej, którzy będą animatorami młodzieży w swoich środowiskach, motywując ich do pomocy misjonarzom, jak również mieszkańcom Trzeciego Świata.

Głównym elementem rozwoju projektu będą spotkania formacyjne, jak również profesjonalny portal internetowy, który umożliwi bezpośredni kontakt z młodzieżą na Litwie i w Afryce. Dlatego komunikacja będzie odbywała się w języku angielskim, co równocześnie przyczyni się do pogłębienia jego znajomości. Przewidziana jest również wymiana międzynarodowa z młodzieżą z Litwy.

Czas trwania projektu przewidziany jest do października 2016 r, choć założenia w projekcie zmierzają, aby podjęte działania młodzieży przyniosły wieloletni efekt zaangażowania się nie tylko na terenie Polski, ale również w krajach UE. Pod koniec projektu zostanie powołana Akademia Wolontariatu Misyjnego.

FACEBOOK