PRZYJAŹŃ NIE ZNA GRANIC

"Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest "Świadkiem" w pełni tego słowa znaczeniu i wzorem chrześcijańskiego świadectwa". Jan Paweł II, Enc. Redemptoris Missio.

 

To strona poświęcona wolontariatowi misyjnemu. Każdy jest powołany do konkretnej misji i każdy jest zobowiązany do jej realizacji. Dlatego zapraszamy do włączenia się w wielkie dzieło!

Misja: Mother of the Church Parish - Kazimva

W parafii Mother of the Church Parish w Kazimvie, w Archidiecezji Lusaka posługuje dwóch kapłanów: ks. Wojciech Ciesielski z diecezji pelplińskiej i ks. Paweł Marek z diecezji sandomierskiej. Na terenie parafii jest Katolicka Szkoła Katolicka im. Św. Karola Lwangi, do której uczęszczają dzieci z wielu biednych rodzin.

FACEBOOK